top of page
רקע נייד.jpg

שימו לב!

עליכם להרכיב את הקוד לכספת בעזרת אותיות, מספרים וצבעים שקיבלתם בכל משימה כרמז.

 

כדאי שתזכרו שישנן משימות שצבען יסייע לכם יותר בפתיחת הכספת...

רמז נוסף תמצאו מונח ליד הכספת.

בהצלחה !

הרמז לכספת

bottom of page