top of page
רקע נייד.jpg
הסבר מה המרחק.jpg

לחצו על הלחצן לקבלת חידת מה המרחק? 

 

את התשובה שלכם שלחו לאישור ותקבלו את הרמז הנוסף לפיצוח הקוד לכספת.

מה המרחק

bottom of page