top of page
רקע נייד.jpg
גפרורים הסבר.jpg

לחצו על הלחצן לקבלת החידה.

 

סדרו את הגפרורים (כמו בתמונה שקיבלתם), בכל תרגיל הזיזו גפרור אחד על מנת שהמשוואה עדיין תהיה משוואה נכונה.

גפרורים

bottom of page